Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0950 741955 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Školská jedáleň oznamuje stravníkom na ZŠ a MŠ, že preplatky za šk. rok 2018/19 budú vrátené na účet rodičom v mesiacoch júl-august 2019. Bližšie informácie na tel. č. 0904624428 – vedúca ŠJ.

Rozlúčka s predškolákmi triedy Motýliky

Na palubu námorníci, pobaľte si všetky veci. V prístave už čaká loď, niečo nové hľadať poď. Dobrodružstvo hlasno volá, v diaľke na nás čaká škola….. Dňa 27.06.2019 sme sa stretli v krásnom prostredí Bažantnice v Starom Tekove, aby sme tu strávili príjemné popoludnie, počas ktorého sa naši predškoláci slávnostne rozlúčili s materskou školou a kamarátmi a nastúpili na akúsi pomyselnú loď, ktorou […]

Čítaj viac

Poďakovanie

Ďakujem všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom  školy  vo všetkých organizačných zložkách  – MŠ ,ZŠ,GSV,CVČ, ŠK – rodičom, deťom a žiakom, ale i priaznivcom a priateľom školy  za spoluprácu a pracovné nasadenie v školskom roku 2018/2019 a prajem zaslúžený oddych. S úctou                                                                           Mária Farkašová                                                                           riaditeľka školy

Čítaj viac

Letné kúpanie

Horúci letný deň si motýliky spríjemnili kúpaním sa v bazénoch. Po vodnom osviežení sa opaľovali na terase. 

Čítaj viac

Včielky a beseda s pani policajtkou

Počas týždňa Záchranárske zložky sme sa venovali rôznym výtvarným technikám ako maľba hasiča pri hlásení požiaru, policajné odznaky či záchranárske autá. Pozvanie k nám do našej škôlky prijala aj pani policajtka z dopravného inšpektorátu, ktorá nám viac povedala o bezpečnosti na cestách a predpisoch. Dozvedeli sme sa ako pracujú policajti pri nehode, krádeži a pod. […]

Čítaj viac

Lienky a domáce zvieratá

Čítaj viac

Lienky a dopravné prostriedky

Čítaj viac

3D Tlačiareň

Utorok bol v triede Včielky veľmi zaujímavý. Pán Milan Dolník nám predstavil prácu na 3D tlačiarni. Deti 3D tlačiareň zaujala. Mali veľa zaujímavých otázok na ktoré im pán Dolník trpezlivo odpovedal. Okrem nových poznatkov sme si odniesli i výrobky tlačené na 3D tlačiarni.

Čítaj viac

Včielky v Tekovskej knižnici

Počas letného slnečného dňa sme sa vybrali do Tekovskej knižnice, kde nám milé tety zahrali divadielko o repe a mohli sme si popozerať rôzne zaujímavé knižky.

Čítaj viac

Slnečné dni trávia včielky vo vode

Dnešný deň bol veľkým zážitkom. Slnko, voda a príjemná atmosféra rozžiarila očká všetkým deťom z triedy včielky.

Čítaj viac

Život vo vode a pri vode-Žabky

Čítaj viac

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie